0
en中文

SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

Ngày: 28-08-2020 08:07:18 | Trân châu | Lượt xem: 1363

Giới thiệu công thức

Thành phần & các bước

Chuẩn bị nguyên liệu
 • Sữa tươi
 • 130 ml
 • Đường mía lỏng
 • 10 ml
 • Siro đường đen
 • 25 ml
 • Trân châu mini
 • 50 g
 • Đá
 • 150 g 
Cách làm
 1. Dùng siro đường đen vẽ lên thành cốc.
 2. Thêm đá vào cốc và sau đó đổ sữa tươi vào cốc.
 3. Thêm trân châu mini và thưởng thức.