0
en中文

SỮA TƯƠI KHOAI MÔN TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

Ngày: 12-06-2021 10:30:23 | Trân châu | Lượt xem: 1434

Giới thiệu công thức

Thành phần & các bước

Chuẩn bị nguyên liệu
 • Chè khoai môn
 • 30g
 • Siro đường đen
 • 15ml
 • Trân châu đen
 • 30g
 • Sữa tươi 
 • 130ml
 • Đường mía lỏng
 • 10ml
 • Đá 
 • 150g
Cách làm
 1. Cho chè khoai môn vào cốc.
 2. Dùng siro đường đen vẽ lên thành cốc, thêm đá và sữa tươi.
 3. Thêm trân châu đen và thưởng thức.