0
en中文

Trà

Hồng trà

Hồng trà

Liên hệ

  Hồng trà: được tạo nên từ quá trình lên men toàn...

Trà xanh hoa nhài

Trà xanh hoa nhài

Liên hệ

  Trà xanh hoa nhài (trà nhài): Được tinh chọn từ những lá...

Trà Oolong

Trà Oolong

Liên hệ

  Trà oolong: Trà oolong được lên men toàn phần, trải qua kĩ thuật...

Thanh trà

Thanh trà

Liên hệ

  Thanh trà: Được chọn lọc từ những búp trà oolong Kim Tuyên...