0
en中文

Trà

Hồng trà

Hồng trà

Liên hệ

Hồng trà: được tạo nên từ quá trình lên men toàn...

Trà xanh hoa nhài

Trà xanh hoa nhài

Liên hệ

Trà xanh hoa nhài (trà nhài): Được tinh chọn từ những lá...

Trà Oolong

Trà Oolong

Liên hệ

Trà oolong: Trà oolong được lên men toàn phần, trải qua kĩ thuật...

Thanh trà

Thanh trà

Liên hệ

  Thanh trà: Được chọn lọc từ những búp trà oolong Kim Tuyên...

TRÀ NHÀI ĐẶC BIỆT

TRÀ NHÀI ĐẶC BIỆT

Liên hệ

Trà nhài đặc biệt: Được tinh chọn từ những lá trà...

HÔNG TRÀ ĐẶC BIỆT

HÔNG TRÀ ĐẶC BIỆT

Liên hệ

Hồng trà đặc biệt: được tạo nên từ quá trình lên...