0
en中文

Tương xay

Tương xay trắng thô Nhật Bản

Tương xay trắng thô Nhật Bản

Liên hệ

Tương xay mịn Nhật Bản được dùng để tạo gia vị khi nấu ăn hay làm...

Tương xay đỏ Nhật Bản

Tương xay đỏ Nhật Bản

Liên hệ

Tương xay đỏ Nhật Bản được dùng để tạo gia vị khi nấu ăn hay làm...

Tương xay thô Nhật Bản

Tương xay thô Nhật Bản

Liên hệ

Tương xay thô Nhật Bản được dùng để tạo gia vị khi nấu ăn hay làm...