0
en中文

TRÀ ĐÀO XOÀI CHANH LEO

Ngày: 28-08-2020 09:43:20 | Puree | Lượt xem: 890

Giới thiệu công thức

Thành phần & các bước

Chuẩn bị nguyên liệu
 • Trà xanh
 • 120ml
 • Puree xoài
 • 20ml
 • Puree đào hồng
 • 10ml
 • Puree chanh dây
 • 12ml
 • Đường mía lỏng
 • 10ml
 • Xoài thái miếng
 • 20g
 • Hạt chia
 • 5g
 • Đá
 • 150g
Cách làm
 1. Cho trà xanh, puree xoài, puree đào hồng,puree chanh dây,đường mía lỏng và đá vào cốc shaker lắc cốc.
 2. Đỗ hỗn hợp vừa lắc ra cốc. Thêm xoài thái miếng, hạt chia và thưởng thức.